Birthday Math(誕生日の数学), GPS Math(GPS(位置)の数学)~人と場所をつなげる数学(算数)の旅~
///////////////////////
Journey - mathematics that connects the people and location - (mathematics of GPS (position)) (math birthday) Birthday Math, GPS Math of (arithmetic)
///////////////////////
Kelionė - matematika, kuri jungia žmones ir vietą - (matematika GPS (vieta)) (matematikos gimtadienio) diena Matematika GPS matematika (aritmetika)
///////////////////////
杉原 千畝(すぎはら ちうね、1900年(明治33年)1月1日 - 1986年(昭和61年)7月31日)は、日本の官僚、外交官。

第二次世界大戦中、リトアニアのカウナス領事館に赴任していた杉原は、ナチス・ドイツの迫害によりポーランド等欧州各地から逃れてきた難民たちの窮状に同情。外務省からの訓令に反して、大量のビザ(通過査証)を発給し、およそ6,000人にのぼる避難民を救ったことで知られる。その避難民の多くが、ユダヤ系であった。海外では、「日本のシンドラー」などと呼ばれることがある。
1986年(昭和61年)7月31日、86歳でその生涯を閉じた。


生誕 1900年1月1日
 大日本帝国、岐阜県加茂郡八百津町
死没 1986年7月31日(満86歳没)
 日本、神奈川県鎌倉市
1900年(明治33年)1月1日、岐阜県加茂郡八百津町に生まれる。


///////////////////////
Sugihara Chiune bureaucracy, and diplomat of Japan. ( Sugihara Chiu, January 1, 1900 - July 31, 1986)

Sugihara during the Second World War, was appointed to the consulate in Kaunas Lithuania, sympathize with the plight of refugees who have fled from Poland, etc. all over Europe by the persecution of Nazi Germany. It is known to be contrary to the directive of the Ministry of Foreign Affairs, the visa issued large amounts of (for transit visas), and saved the refugees amounting to approximately 6,000. Many of the refugees were Jewish. Overseas, is sometimes referred to as a "Japanese Schindler".
July 31, 1986, I closed his life at the age of 86.


January 1, 1900 birth
  Empire of Japan, Kamo-gun, Gifu Prefecture Yaotsu-cho
July 31, 1986 Date of death (less than 86-year-old died)
  Japan, Kamakura, Kanagawa Prefecture
January 1, 1900, I was born in Gifu Prefecture Kamo-gun Yaotsu town.

///////////////////////
Sugihara Chiune biurokratija, ir diplomatas iš Japonijos.(Aš Sugiharos Chiu, sausis 1, 1900 - liepos 31, 1986) 

Sugiharos per Antrąjį pasaulinį karą, buvo paskirtas į konsulatą Kaune Lietuvos užjausti su pabėgėliais, kurie pabėgo iš Lenkijos, ir tt visame Europoje nacių Vokietijoje persekiojimo padėtį. Tai žinoma, kad prieštarautų Užsienio reikalų ministerijos direktyvos, išduota viza daug (už tranzitines vizas), ir išsaugoti pabėgėliams, kurių vertė maždaug 6000. Daugelis pabėgėlių buvo žydų. Užsienyje, kartais vadinama "Japonijos" Schindler ".
31 Lie 1986, uždariau savo gyvenimą su 86 metų amžiaus.


1 sausis 1900 gimimo
  Imperija Japonijos, Kamo-gun, Gifu prefektūra Yaotsu-cho
31 liepa 1986 mirties data (mažiau nei 86 metų mirė)
  Japonija, Kamakura, Kanagawa prefektūra
1 sausis 1900, I was born in Gifu prefektūra Kamo-gun Yaotsu mieste.
///////////////////////

岐阜県加茂郡八百津町
大きな地図で見る
Kamo-gun, Gifu Prefecture Yaotsu-cho
大きな地図で見る
Kamo-gun, Gifu prefektūra Yaotsu-cho
大きな地図で見る
///////////////////////
リトアニア カウナス
大きな地図で見る
Kaunas, Lithuania
大きな地図で見る
Kaunas, Lietuva
大きな地図で見る
///////////////////////
神奈川県鎌倉市
大きな地図で見る
Kamakura, Kanagawa Prefecture
大きな地図で見る
Kamakura, Kanagawa prefektūra
大きな地図で見る
///////////////////////
位置占い(GPS素因数分解)
   
「GPS利用して、場所のパワー(数)を見つける」!地図上(GPS上)の経度、緯度、高度などから、その場所の「数のパワー」を調べる。素因数分解すれば、その場所のラッキーナンバーがわかる。素数であれば、数の上でのパワースポットとなる。(あなたの今の地点も調べてみよう!)

岐阜県  加茂郡八百津町の場合 (経度,緯度)=(35.475952,137.141502)
これをそれぞれ10の6乗して整数にする。(経度×1000000,緯度×1000000)=(35475952,137141502)
さあ、ラッキーナンバーは?(自分で数を入力してみよう!あまり大きな数は・・・注意ね!)
///////////////////////
Position divination (GPS prime factorization)
 
The "use by GPS, to find the power of location (number)"! Longitude (GPS on), latitude, and altitude from, I examine the "power of the number" of its location on the map. If factoring, it can be seen lucky number of the place. If a prime number, it is the power spot in number. (We will check to see also point now you!)

(Longitude, latitude) = (35.475952,137.141502) case of Kamo-gun, Gifu Prefecture Yaotsu-cho
Is an integer in mega respective it. (Longitude * 1000000, latitude * 1000000) = (35475952,137141502)
Now, lucky numbers? (I great attention ... number it so much! Let's enter the number on your own!)
///////////////////////
Pozicija Vudu (GPS svarbiausias Faktorizavimas)
 
"Naudoti GPS, kad rasti vietos (skaičius) galia"! Ilguma (GPS įjungtas), platuma ir aukštis nuo, aš nagrinės "galią numeriu" jo vietą žemėlapyje. Jei faktoringas, jis gali būti vertinamas laimingąjį skaičių vietoje. Jei pirminis skaičius, tai yra galia vietoje skaičių. (Mes patikrinsime, taip pat šiuo klausimu žr dabar jums!)

(Ilguma, platuma) = (35.475952,137.141502) atvejis Kamo-gun, Gifu prefektūra Yaotsu-cho
Ar į Mega atitinkamas jis sveikas. (Ilguma * 1.000.000, platuma * 1000000) = (35475952,137141502)
Dabar, laimingi skaičiai? (Aš didelis dėmesys ... skaičių tai tiek daug! Leiskite įveskite numerį savo!)
///////////////////////日本語版1 //////////////////////////////////////////////
位置占い(GPS素因数分解)
   
「GPS利用して、場所のパワー(数)を見つける」!地図上(GPS上)の経度、緯度、高度などから、その場所の「数のパワー」を調べる。素因数分解すれば、その場所のラッキーナンバーがわかる。素数であれば、数の上でのパワースポットとなる。(あなたの今の地点も調べてみよう!)

リトアニア カウナスの場合 (経度,緯度)=(54.898496,23.903542)
これをそれぞれ10の6乗して整数にする。(経度×1000000,緯度×1000000)=(54898496,23903542)
さあ、ラッキーナンバーは?(自分で数を入力してみよう!あまり大きな数は・・・注意ね!)

///////////////////////
Position divination (GPS prime factorization)
 
The "use by GPS, to find the power of location (number)"! Longitude (GPS on), latitude, and altitude from, I examine the "power of the number" of its location on the map. If factoring, it can be seen lucky number of the place. If a prime number, it is the power spot in number. (We will check to see also point now you!)

(Longitude, latitude) = (54.898496,23.903542) In the case of Lithuania Kaunas
Is an integer in mega respective it. (Longitude * 1000000, latitude * 1000000) = (54898496,23903542)
Now, lucky numbers? (I great attention ... number it so much! Let's enter the number on your own!)
///////////////////////
Pozicija Vudu (GPS svarbiausias Faktorizavimas)
 
"Naudoti GPS, kad rasti vietos (skaičius) galia"! Ilguma (GPS įjungtas), platuma ir aukštis nuo, aš nagrinės "galią numeriu" jo vietą žemėlapyje. Jei faktoringas, jis gali būti vertinamas laimingąjį skaičių vietoje. Jei pirminis skaičius, tai yra galia vietoje skaičių. (Mes patikrinsime, taip pat šiuo klausimu žr dabar jums!)

(Ilguma, platuma) = (54.898496,23.903542) Lietuvos Kauno atveju
Ar į Mega atitinkamas jis sveikas. (Ilguma * 1.000.000, platuma * 1000000) = (54898496,23903542)
Dabar, laimingi skaičiai? (Aš didelis dėmesys ... skaičių tai tiek daug! Leiskite įveskite numerį savo!)
/////////////////////// Lietuviška versija2 //////////////////////////////////////////////
位置占い(GPS素因数分解)
   
「GPS利用して、場所のパワー(数)を見つける」!地図上(GPS上)の経度、緯度、高度などから、その場所の「数のパワー」を調べる。素因数分解すれば、その場所のラッキーナンバーがわかる。素数であれば、数の上でのパワースポットとなる。(あなたの今の地点も調べてみよう!)

神奈川県鎌倉市の場合 (経度,緯度)=(35.319225,139.546687)
これをそれぞれ10の6乗して整数にする。(経度×1000000,緯度×1000000)=(35319225,139546687)
さあ、ラッキーナンバーは?(自分で数を入力してみよう!あまり大きな数は・・・注意ね!)

///////////////////////
Position divination (GPS prime factorization)
 
The "use by GPS, to find the power of location (number)"! Longitude (GPS on), latitude, and altitude from, I examine the "power of the number" of its location on the map. If factoring, it can be seen lucky number of the place. If a prime number, it is the power spot in number. (We will check to see also point now you!)

(Longitude, latitude) = (35.319225,139.546687) case of Kamakura, Kanagawa Prefecture
Is an integer in mega respective it. (Longitude * 1000000, latitude * 1000000) = (35319225,139546687)
Now, lucky numbers? (I great attention ... number it so much! Let's enter the number on your own!)
///////////////////////
Pozicija Vudu (GPS svarbiausias Faktorizavimas)
 
"Naudoti GPS, kad rasti vietos (skaičius) galia"! Ilguma (GPS įjungtas), platuma ir aukštis nuo, aš nagrinės "galią numeriu" jo vietą žemėlapyje. Jei faktoringas, jis gali būti vertinamas laimingąjį skaičių vietoje. Jei pirminis skaičius, tai yra galia vietoje skaičių. (Mes patikrinsime, taip pat šiuo klausimu žr dabar jums!)

(Ilguma, platuma) = (35.319225,139.546687) atvejis Kamakura, Kanagawa prefektūra
Ar į Mega atitinkamas jis sveikas. (Ilguma * 1.000.000, platuma * 1000000) = (35319225,139546687)
Dabar, laimingi skaičiai? (Aš didelis dėmesys ... skaičių tai tiek daug! Leiskite įveskite numerį savo!)
///////////////////////English edition3 //////////////////////////////////////////////

杉原千畝記念館
大きな地図で見る
Chiune Sugihara Memorial
大きな地図で見る
Chiune Sugiharos memorialinis
大きな地図で見る ///////////////////////