Birthday Math(誕生日の数学), GPS Math(GPS(位置)の数学)~人と場所をつなげる数学(算数)の旅~
///////////////////////
Journey - mathematics that connects the people and location - (mathematics of GPS (position)) (math birthday) Birthday Math, GPS Math of (arithmetic)
///////////////////////
Journey - wiskunde dat de mensen en de locatie verbindt - (wiskunde van GPS (positie)) (wiskunde verjaardag) Verjaardag Math, GPS Math van (rekenkundig)
///////////////////////
レンブラント・ハルメンス
レンブラント・ハルメンス・ファン・レイン(Rembrandt Harmensz. van Rijn、1606年7月15日 - 1669年10月4日)は、17世紀を代表する、ネーデルラント連邦共和国(オランダ)の画家。たんにレンブラントと呼ばれることも多い。大画面と明暗を画面上に強く押し出したルミニズムの技法を得意とし、「光の画家」「光の魔術師」(または「光と影の画家」「光と影の魔術師」)の異名をもつ。人物画の黒々とした瞳が特徴。油彩だけでなく、エッチングや複合技法による銅版画やデッサンでも数多い作品を残した。絵画「夜警」はレンブラントの代表作として著名である。また、生涯を通じて自画像を描いたことでも知られる。これらは、その時々の彼の内面までも伝えている。なお、オランダ政府観光局による片仮名表記はレンブラント・ファン・ラインとなっている。

ヨーロッパ美術史における重要人物の一人である。若くして肖像画家として成功し、晩年には私生活における度重なる不幸と浪費癖による財政的苦難に喘いだが、それでもなお同時代においてすでに著名であり、高い評価を受け続け、オランダには比類すべき画家がいないとさえ考えられた。フェルディナント・ボル、ホーファールト・フリンクなどはレンブラントの弟子として知られる。

ティトゥスは1668年2月10日にマグダレーナ・ファン・ローと結婚したが、9月4日に急死してしまった。


生誕 1606年 7月15日
 ネーデルラント連邦共和国 ライデン
死去 1669年10月4日(満63歳没)
 ネーデルラント連邦共和国 アムステルダム

1606年、スペインから独立する直前のオランダ、ライデンのウェッデステーグ3番地にて、製粉業を営む中流階級の父ハルマン・ヘリッツゾーン・ファン・レイン、都市貴族でパン屋を生業とする一家の娘である母ネールチェン(コルネリア)・ヴィレムスドホテル・ファン・ザウトブルーグの間に生まれた。


///////////////////////
Rembrandt Harmensz
Harumensu Rembrandt van Rijn - The (. July 15, 1606 Rembrandt Harmensz van Rijn 10 . 4 . 1669) representative of the 17th century, the Netherlands painter Federal Republic of (Netherlands). Sometimes referred to as simply Rembrandt often. I am good techniques Luminism that extrusion strongly on the screen contrast with the large screen, the nickname "painter of light", "magician of light" ("painter of light and shadow," "magician of light and shadow") or of with. Eye was the black people of figure painting features. I left a lot of work not only oil, but also in the drawings and engravings by the combined technique and etching. Painting "Night Watch" is a well-known as a masterpiece of Rembrandt. In addition, by using a self-portrait painted throughout life are also known. They are also transferred to the inner surface of his time to time. In addition, katakana by Netherlands Board of Tourism has become a Rembrandt van line.

It is one of the key figure in the European art history. The success as a portrait painter at a young age, and panted in financial hardship due to waste habit unfortunate repeated in private life in his later years, but still is a well-known already in the same period, continues to receive high praise, and painters to be unmatched in the Netherlands I was even thought not. Ferdinand Bol, and Hofaruto Flinck is known as a disciple of Rembrandt.

Titus married Magdalena van low on February 10, 1668, but I had died suddenly on September 4.


July 15, 1606 birth
 Netherlands Federal Republic of Leiden
October 4, 1669 death (less than 63-year-old died)
 Netherlands Federal Republic of Amsterdam

1606, the Netherlands just before independence from Spain, at the address 3 U~eddesutegu of Leiden, the mother, the daughter of the family that occupation bakery father Harman-Herittsuzon van Rijn of the middle class engaged in the milling industry, the city aristocracy I was born between Nehru Chen (Cornelia) Remus de-vie hotel van Zautoburugu.

///////////////////////
Harumensu Rembrandt van Rijn - De (. 15 juli 1606 Rembrandt Harmensz van Rijn 10 . 4 . 1669) vertegenwoordiger van de 17e eeuw, de schilder van Nederland Bondsrepubliek (Nederland). Soms aangeduid als gewoon Rembrandt vaak. Ik ben goed technieken luminisme dat extrusie sterk op het contrast van het scherm met het grote scherm, de bijnaam "schilder van het licht", "tovenaar van het licht" ("schilder van licht en schaduw," "tovenaar van licht en schaduw") of van met. Oog was de zwarte bevolking van figuur schilderen functies. Ik liet een hoop werk niet alleen olie, maar ook in de tekeningen en gravures van de gecombineerde techniek en etsen. Schilderij 'Nachtwacht' is een bekend als een meesterwerk van Rembrandt. Bovendien, door gebruik te maken van een zelfportret geschilderd door het leven zijn ook bekend. Ze worden overgedragen aan het binnenoppervlak van zijn tijd tot tijd. Daarnaast heeft katakana door Nederland Bureau voor Toerisme uitgegroeid tot een Rembrandt van lijn.

Het is een van de belangrijkste figuur in de Europese kunstgeschiedenis. Het succes als portretschilder op jonge leeftijd, en hijgde in financiële problemen als gevolg van afval gewoonte ongelukkige herhaald in het prive-leven in zijn latere jaren, maar nog steeds is een reeds bekende in dezelfde periode, nog steeds veel lof ontvangen, en schilders ongeëvenaard in Nederland te zijn Ik was zelfs niet aan gedacht. Ferdinand Bol, en Hofaruto Flinck staat bekend als een leerling van Rembrandt.

Titus trouwde Magdalena van laag op 10 februari 1668, maar ik had plotseling overleed op 4 september.


15 juli 1606 geboorte
 Nederland Bondsrepubliek Leiden
4 oktober 1669 dood (minder dan 63-jarige overleed)
 Nederland Bondsrepubliek Amsterdam

1606 heeft Nederland net voor de onafhankelijkheid van Spanje, op het adres 3 U ~ eddesutegu van Leiden, de moeder, de dochter van de familie die bezetting bakkerij vader Harman-Herittsuzon van Rijn van de middenklasse die zich bezighouden met de meelindustrie, de stad aristocratie Ik ben geboren tussen Nehru Chen (Cornelia) Remus de-vie hotel van Zautoburugu.

///////////////////////

オランダ、ライデンのウェッデステーグ
オランダ、ライデン
大きな地図で見る
Netherlands, Leiden
大きな地図で見る
Nederland, Leiden
大きな地図で見る
///////////////////////
オランダ、アムステルダム
大きな地図で見る
Netherlands, Amsterdam
大きな地図で見る
Nederland, Amsterdam
大きな地図で見る
///////////////////////
位置占い(GPS素因数分解)
   
「GPS利用して、場所のパワー(数)を見つける」!地図上(GPS上)の経度、緯度、高度などから、その場所の「数のパワー」を調べる。素因数分解すれば、その場所のラッキーナンバーがわかる。素数であれば、数の上でのパワースポットとなる。(あなたの今の地点も調べてみよう!)

オランダ、アムステルダムの場合 (経度,緯度)=(52.16774,4.474951)
これをそれぞれ10の6乗して整数にする。(経度×1000000,緯度×1000000)=(52167740,4474951)
さあ、ラッキーナンバーは?(自分で数を入力してみよう!あまり大きな数は・・・注意ね!)
///////////////////////
Position divination (GPS prime factorization)
 
The "use by GPS, to find the power of location (number)"! Longitude (GPS on), latitude, and altitude from, I examine the "power of the number" of its location on the map. If factoring, it can be seen lucky number of the place. If a prime number, it is the power spot in number. (We will check to see also point now you!)

(Longitude, latitude) = (52.16774,4.474951) if the Netherlands, Amsterdam
Is an integer in mega respective it. (Longitude * 1000000, latitude * 1000000) = (52167740,4474951)
Now, lucky numbers? (I great attention ... number it so much! Let's enter the number on your own!)

///////////////////////
Positie waarzeggerij (GPS priemontbinding)
 
Het "gebruik van GPS, om de kracht van de locatie (nummer) te vinden"! Longitude (GPS aan), breedte en hoogte van, onderzoek ik de "macht van het getal 'van de locatie op de kaart. Als factoring, kan het geluksgetal van de plaats worden gezien. Als een priemgetal, het is de kracht plek in aantal. (Wij controleren zie ook punt nu u!)

(Lengte, breedte) = (52.16774,4.474951) als Nederland, Amsterdam
Een geheel getal mega respectievelijke is. (Lengte * 1000000, breedte * 1000000) = (52167740,4474951)
Nu, geluksgetallen? (Ik veel aandacht ... nummer van het zo leuk! Laten we het nummer op je eigen!)
///////////////////////English edition //////////////////////////////////////////////
位置占い(GPS素因数分解)
   
「GPS利用して、場所のパワー(数)を見つける」!地図上(GPS上)の経度、緯度、高度などから、その場所の「数のパワー」を調べる。素因数分解すれば、その場所のラッキーナンバーがわかる。素数であれば、数の上でのパワースポットとなる。(あなたの今の地点も調べてみよう!)

イースト・サセックス、ティルトンの場合 (経度,緯度)=(52.370216,4.895168)
これをそれぞれ10の6乗して整数にする。(経度×1000000,緯度×1000000)=(52370216,4895168)
さあ、ラッキーナンバーは?(自分で数を入力してみよう!あまり大きな数は・・・注意ね!)
///////////////////////
Position divination (GPS prime factorization)
 
The "use by GPS, to find the power of location (number)"! Longitude (GPS on), latitude, and altitude from, I examine the "power of the number" of its location on the map. If factoring, it can be seen lucky number of the place. If a prime number, it is the power spot in number. (We will check to see also point now you!)

(Longitude, latitude) = (52.370216,4.895168) if East Sussex, of Tilton
Is an integer in mega respective it. (Longitude * 1000000, latitude * 1000000) = (52370216,4895168)
Now, lucky numbers? (I great attention ... number it so much! Let's enter the number on your own!)
///////////////////////
Positie waarzeggerij (GPS priemontbinding)
 
Het "gebruik van GPS, om de kracht van de locatie (nummer) te vinden"! Longitude (GPS aan), breedte en hoogte van, onderzoek ik de "macht van het getal 'van de locatie op de kaart. Als factoring, kan het geluksgetal van de plaats worden gezien. Als een priemgetal, het is de kracht plek in aantal. (Wij controleren zie ook punt nu u!)

(Lengte, breedte) = (52.370216,4.895168) als East Sussex, van Tilton
Een geheel getal mega respectievelijke is. (Lengte * 1000000, breedte * 1000000) = (52370216,4895168)
Nu, geluksgetallen? (Ik veel aandacht ... nummer van het zo leuk! Laten we het nummer op je eigen!)
///////////////////////Nederland versie 2//////////////////////////////////////////////